KABLE SIECIOWE

Informacje ogólne

Kable sieciowe, kable teleinformatyczne, kable telekomunikacyjne, skrętka to najczęściej używane nazwy dla kabli stosowanych do budowy sieci komputerowych.

Charakterystyka transmisji kabli telinformatycznych i złączy zależy od częstotliwości przyłożonego sygnału. Różnice w transmisji są najbardziej widoczne przy częstotliwościach powyżej 1 MHz.

Kable teleinformatyczne mają nominalną impedancję 100 omów przy 100 MHz. Poprawę tłumienności kabli o wysokiej wydajności uzyskuje się dzięki ulepszonej konstrukcji i odpowiednio dobranym materiałom. Podobnie poprawa przesłuchu w górę o 10 dB jest osiągana poprzez lepszą równowagę i optymalizację skręcenia par.  Dobrze zbalansowane kable skrętkowe pozwalają osiągnąć wyższą przepustowość danych (mniej błędów bitowych), większy zasięg lub większą szybkość transmisji.

Najważniejsze parametry transmisji kabli sieciowych obejmują:
• Tłumienie sygnału jako funkcja częstotliwości. (Signal attenuation as a function of frequency)
• Odbicia sygnału na końcach. (Signal reflections at terminations)
• Ilość szumów w stosunku do odbieranego sygnału. (Amount of noise relative to the received signal)

Konstrukcja kabli

 

Sprawdź stan połączenia z internetem