LAN

Sieć (ang. network )

Połączony system komputerów, urządzeń peryferyjnych i innego sprzętu (np. serwery, kontrolery), które przesyłają, odbierają i udostępniają polecenia, pliki, i wiadomości.

An interconnected system of computers, peripherals, and other equipment (e.g., servers, controllers) that transmit, receive, and share commands, files, and messages.

 

Sieć lokalna ( ang. Local Area Network, LAN)

Sieć lokalna (LAN) to sieć komputerowa, która łączy komputery w ograniczonym obszarze, takim jak miejsce zamieszkania, szkoła, laboratorium, kampus uniwersytecki lub budynek biurowy.

A local area network (LAN) is a computer network that interconnects computers within a limited area such as a residence, school, laboratory, university campus or office building.

 

 

Kable sieciowe (ang. networking cables)

Kable sieciowe to sprzęt sieciowy używany do łączenia jednego urządzenia sieciowego z innymi urządzeniami sieciowymi lub do łączenia dwóch lub więcej komputerów w celu udostępniania drukarek, skanerów itp. Różne typy kabli sieciowych, takie jak kabel koncentryczny, kabel światłowodowy i skrętka miedziana (okablowanie miedziane), są używane w zależności od fizycznej warstwy, topologii i rozmiaru sieci.

Networking cables are networking hardware used to connect one network device to other network devices or to connect two or more computers to share printers, scanners etc. Different types of network cables, such as coaxial cable, optical fiber cable, and copper twisted pair cables, are used depending on the network's physical layer, topology, and size.

 

U/UTP nieekranowana skrętka z nieekranowanymi przewodnikami skrętki

U/UTP unshielded twisted-pair cable with unshielded twisted-pair conductors

 

U/FTP nieekranowana skrętka z ekranowanymi poszczególnymi parami przewodów.

U/FTP unshielded twisted-pair cable with foil screened twisted-pair conductors.

 

 

Stałe łącze (ang. Permanent Link)

Zainstalowana na stałe część poziomego okablowania. Łącze stałe obejmuje okablowanie UTP / STP / FTP od panelu krosowego do gniazda w obszarze roboczym.

The permanently installed portion of horizontal cabling. The Permanent Link includes the UTP/STP/FTP cabling from the patch panel to the work area outlet.

 

Tor transmisyjny (ang. Channel )

Tor składa się ze stałego łącza (Permanent Link) oraz wszelkich przewodów sprzętowych (kabli połączeniowych, kabli krosowych) na obu końcach stałego łącza.

Channel consists of the above Permanent Link plus any equipment cords (patch cords) at either end of the Permanent Link.

 

 

Okablowanie poziome  (ang. Horizonatl cabling)

Część systemu okablowania, która rozciąga się od (i obejmuje) ściennego gniazdka telekomunikacyjne obszaru roboczego do poziomego połączenia krzyżowego (panel krosowy).

The part of the cabling system that extends from (and includes) the work area telecommunications outlet to the horizontal cross-connect.
 

 

 

 

 

Sprawdź stan połączenia z internetem