tel.:   227819401     e-mail:  biuro@ehs.pl

LAN / okablowanie miedziane

Sieć (ang. network )

Połączony system komputerów, urządzeń peryferyjnych i innego sprzętu (np. serwery, kontrolery), które przesyłają, odbierają i udostępniają polecenia, pliki, i wiadomości.

Sieć lokalna ( ang. Local Area Network, LAN)

Sieć lokalna (LAN) to sieć komputerowa, która łączy komputery w ograniczonym obszarze, takim jak miejsce zamieszkania, szkoła, laboratorium, kampus uniwersytecki lub budynek biurowy.

Kable sieciowe (ang. networking cables)

Kable sieciowe to sprzęt sieciowy używany do łączenia jednego urządzenia sieciowego z innymi urządzeniami sieciowymi lub do łączenia dwóch lub więcej komputerów w celu udostępniania drukarek, skanerów itp. Różne typy kabli sieciowych, takie jak kabel koncentryczny, kabel światłowodowy i skrętka miedziana (okablowanie miedziane), są używane w zależności od fizycznej warstwy, topologii i rozmiaru sieci.