Informacja
  • pracujemy w godzinach 8.00 - 16.30, poniedziałek - piątek
  • wszystkie zamówienia i dostawy są realizowane zgodnie z planem
  • wdrożyliśmy zalecane zasady obsługi i środki ochrony
  • zapraszamy do składania zamówień telefonicznie (tel. 22 781 94 01) lub  mailem (biuro@ehs.pl).

 
Sprawdź stan połączenia z internetem